Filter by: Subject

акция; биржа; капиталдандыру; «Халықтық IPO»; қор нарығы; бағалы қағаз; Акция; биржа; капитализация; «Народное IPО»; фондовый рынок; ценная бумага; (1)