Repository of the KazNU at al-Farabi

Особенности сайтов связывания miRNA семейства miR-1273 с mRNA генов человека. miR-1273 жиынтығының адам гендерінің mRNA-мен байланысу сайттарының ерекшеліктері

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)