Репозиторий КазНУ имени аль-Фараби

Crisis intervention for children in school (in post-Traumatic stress disorder). Кризисная интервенция для детей в школе (при посттравматичeском стрессовом расстройстве – ПТСР). Мектептегі балаларға арналған басқыншылық дағдарысы (жарақат негізінде стрестік күйдің бұзылуы мысалында).

Файлы, содержащиеся в элементе

Этот элемент содержится в следующих разделах