Repository of the KazNU at al-Farabi

Crisis intervention for children in school (in post-Traumatic stress disorder). Кризисная интервенция для детей в школе (при посттравматичeском стрессовом расстройстве – ПТСР). Мектептегі балаларға арналған басқыншылық дағдарысы (жарақат негізінде стрестік күйдің бұзылуы мысалында).

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)