Repository of the KazNU at al-Farabi

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ ВУЗА

Show simple item record

dc.contributor.author Ю. Ю. Колесников en_US
dc.date.accessioned 2016-01-26T10:11:44Z
dc.date.available 2016-01-26T10:11:44Z
dc.identifier.isbn 2525 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5249
dc.description Автор мақалада оқытудың сапасын жоғары оқу орнының ақпараттық-білім беру ортасы арқылы қамтамасыз етуді қарастырған. Өйткені дəстүрлі оқыту формалары өздерінің тиімділігін төмендететіндігін баяндаған. en_US
dc.language.iso ru en_US
dc.subject информационно-образовательная среда; дистанционное обучение; образовательные ресурсы; компьютерные технологии; en_US
dc.subject.other информационно-образовательная среда; дистанционное обучение; образовательные ресурсы; компьютерные технологии; en_US
dc.title ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ ВУЗА en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record