Repository of the KazNU at al-Farabi

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ МОРФОЛОГИИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Show simple item record

dc.contributor.author Н. Б. Джафарова en_US
dc.date.accessioned 2016-01-26T10:09:11Z
dc.date.available 2016-01-26T10:09:11Z
dc.identifier.isbn 2525 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5223
dc.description Оқу үдерісінде табысқа жетуде əзірбайжан тілінің талаптары мен ұстанымдарын білу маңызды. Егер оқушы оқытудың арнаулы заңын, талаптары мен ұстанымдарын сезінсе, онда оқушының оқуға деген ынтасы оянады. Автор бұл мақалада бастауыш сыныптарда морфологияны оқытудың ұстанымдары туралы жазады. en_US
dc.language.iso ru en_US
dc.subject педагогика; дисциплина; образование; en_US
dc.subject.other педагогика; дисциплина; образование; en_US
dc.title ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ МОРФОЛОГИИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record