Репозиторий КазНУ имени аль-Фараби

ЖОҒАРЫ ӨНІМДІ АЗОТСІҢІРЕТІН КЕҢ СПЕКТРЛІ БЕЙІМДЕЛГІШ СИМБИОЗДЫ ӨСІМДІК-МИКРОБТЫ ЖҮЙЕНІ ТАҢДАП АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖОҒАРЫ ӨНІМДІ АЗОТСІҢІРЕТІН КЕҢ СПЕКТРЛІ БЕЙІМДЕЛГІШ СИМБИОЗДЫ ӨСІМДІК-МИКРОБТЫ ЖҮЙЕНІ ТАҢДАП АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Файлы, содержащиеся в элементе

Этот элемент содержится в следующих разделах