Репозиторий КазНУ имени аль-Фараби

LACTOCOCCUS ACIDOPHILUS ЖƏНЕ LACTOCOCCUS PLANTARUM СҮТҚЫШҚЫЛДЫ БАКТЕРИЯЛАРЫМЕН ҰЙЫТЫЛҒАН ТҮЙЕ СҮТІНІҢ ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ӨЗГЕРУІ LACTOCOCCUS ACIDOPHILUS ЖƏНЕ LACTOCOCCUS PLANTARUM СҮТҚЫШҚЫЛДЫ БАКТЕРИЯЛАРЫМЕН ҰЙЫТЫЛҒАН ТҮЙЕ СҮТІНІҢ ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ӨЗГЕРУІ

Файлы, содержащиеся в элементе

Этот элемент содержится в следующих разделах