Репозиторий КазНУ имени аль-Фараби

МЕТАФОРА ЖӘНЕ М.ӘУЕЗОВТЫҢ «АБАЙ ЖОЛЫ» РОМАНЫНЫНДАҒЫ МЕТАФОРАЛАРДЫҢ ТҮРІК ТІЛІНЕ АУДАРЫЛУ ТӘСІЛДЕРІ

Файлы, содержащиеся в элементе

Этот элемент содержится в следующих разделах