Repository of the KazNU at al-Farabi

Browsing МОЛОДЫЕ АВТОРЫ by Subject "саяси дұрыстылық; тіл саясаты; әлеуметтік лингвистика; терминжасам; қазақ тіл білімі;политкорректность; языковая политика; социолингвистика; терминологизация; казахская лингвистика"

Browsing МОЛОДЫЕ АВТОРЫ by Subject "саяси дұрыстылық; тіл саясаты; әлеуметтік лингвистика; терминжасам; қазақ тіл білімі;политкорректность; языковая политика; социолингвистика; терминологизация; казахская лингвистика"