Search

Browse

My Account

Discover

  • Author

    • O. Abdimanuly (1)
  • Subject

    • көркемдік-идеялық ізденістер; көркемдік шешім; жанрлар типологиясы; роман;тәуелсіздік идеясы; субъектінің ішкі жан дүниесі; авторлық шешім; идейно-художественный поиск; художественное решение; типология жанра; роман, идея независимости; внутренний мир су (1)
    • ... Смотреть еще