Repository of the KazNU at al-Farabi

Browsing by Subject ": криоматрица азота, вода, полиагрегаты воды; мономеры; димеры; ИК-спектр; азот криоматрицасындағы; су; судың полиагрегаттары; ИК-спектр; мономерлері; димерлер;"

Browsing by Subject ": криоматрица азота, вода, полиагрегаты воды; мономеры; димеры; ИК-спектр; азот криоматрицасындағы; су; судың полиагрегаттары; ИК-спектр; мономерлері; димерлер;"

Sort by: Order: Results: